Banner

(TTV) Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp

11:46, 20/01/2022
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững của các Hợp tác xã đã bảo đảm tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định cho người dân.