Banner

(TTV) Đa dạng hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế

19:56, 14/01/2022
Phát triển đa dạng mô hình kinh tế, phối hợp mở lớp đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn là những giải pháp được Hội Nông dân xã Thái Bình, huyện Yên Sơn tích cực triển khai nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.