Banner

(TTV) Cam Sành Hàm Yên được mùa được giá

21:08, 20/01/2022
Hiện nay Cam Sành Hàm Yên đang vào mùa thu hoạch. Niềm vui của bà con được nhân lên khi năm nay cam Hàm Yên vừa được mùa lại được giá.