Banner

(TTV) Bắt nhịp thị trường công nghệ số

12:11, 23/01/2022
Đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử được xem là giải pháp hữu hiệu giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ trong bối cảnh dịch bệnh nhiều khó khăn.