Banner

(TTV) Thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao tiêu chí thu nhập

11:31, 19/11/2021
Triển khai đầy đủ các chính sách, chương trình hỗ trợ để người dân phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương trong phát triển kinh tế; Khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Đây là những giải pháp được xã Yên Phú, huyện Hàm Yên thực hiện để nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân địa phương.