Banner

 (TTV) Sơn Dương phấn đấu có thêm 12 sản phẩm đạt sao OCOP

12:06, 23/11/2021
Sau 2 năm triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm, năm 2021, huyện Sơn Dương tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu sẽ có 12 sản phẩm được gắn từ 3 sao OCOP trở lên.