Banner

(TTV) Hợp tác xã chăn nuôi gia cầm theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học

11:43, 20/11/2021
Hợp tác xã chăn nuôi gia cầm Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang liên kết chặt chẽ để tạo nên những thành công về giá trị kinh tế và an toàn lao động cho các thành viên và nông dân nhờ chăn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học.