Banner

(TTV) Hàm Yên thu hoạch cam sành

20:54, 24/11/2021
Thực hiện hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Cam sành Hàm Yên năm 2021, Hội Cam sành huyện Hàm Yên đã thu hoạch những trái cam đầu tiên cung cấp cho Công ty cổ phần Tập đoàn Masan.