Banner

(TTV) Đảm bảo việc làm cho người lao động

11:41, 22/11/2021
Vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 là biện pháp đang được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.