Banner

(TTV) Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2022

22:14, 21/11/2021
Hiện nay, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn Dương đang tập trung gieo ươm cây giống, tiến hành thu dọn thực bì, sẵn sàng các điều kiện cho vụ trồng rừng năm 2022.