Banner

(TTV) Yên Sơn phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa

11:46, 20/10/2021
 Phát huy tiềm năng, lợi thế tại địa phương, huyện Yên Sơn đã tập trung quy hoạch, phát triển vùng trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước xây dựng được thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường.