Banner

(TTV) Vụ mùa năm 2021 đạt kết quả toàn diện

  

Vụ mùa năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Tuyên Quang tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên môn và cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất cây trồng theo đúng khung thời vụ. Dự tính, dự báo chính xác sâu bệnh hại trên cây trồng và phòng trừ kịp thời, nên cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, năng suất, sản lượng đạt và vượt kế hoạch đề ra.