Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

21:30, 20/10/2021
Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2021, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Tuyên Quang đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đi đôi bảo đảm chất lượng các công trình trên địa bàn.