Banner

(TTV) Sơn Dương nâng cao chất lượng sản phẩm chè

21:15, 21/10/2021
Để nâng cao giá trị kinh tế từ cây chè, huyện Sơn Dương đã tăng cường hỗ trợ các vùng chè thành lập làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình sản xuất chè theo mô hình VietGAP, hữu cơ nhằm thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất, nâng cao thu nhập cho người trồng chè.