Banner

(TTV) Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh Tuyên Quang đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 185 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là trên 1.877 tỷ đồng. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch bệnh, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn còn nhiều. Để hạn chế tình trạng này, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang có nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trụ vững và tiếp tục phát triển.