Banner

(TTV) Mô hình trang trại đạt cấp Trung ương ở huyện Chiêm Hóa

Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở Tuyên Quang đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại mang lại giá trị kinh tế cao. Mô hình của ông Trần Mạnh Thắng, thôn An Ninh, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa là một điển hình, đây cũng mô hình trang trại được tổ chức Hội Cựu chiến binh đánh giá đạt danh hiệu cấp Trung ương.