Banner

(TTV) Hội nghị trực tuyến Khối Công thương địa phương năm 2021

Chiều ngày 15/10, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị trực tuyến Khối Công thương địa phương năm 2021 tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2021.