Banner

(TTV) Hàm Yên bước vào vụ thu hoạch cam

Hiện nay, các xã trên địa bàn huyện Hàm Yên đã bước vào vụ thu hoạch cam. Theo đánh giá, năm 2021 cam đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên giá cả thấp hơn năm 2020.