Banner

(TTV) Chủ động phòng chống và ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến của dịch tả lợn châu Phi, hiện các địa phương trong tỉnh đang tăng cường các giải pháp chủ động phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.