Banner

(TTV) Tuyên Quang: Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp nên sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong 8 tháng đầu năm nay. Qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.