Banner

(TTV) Tuyên Quang: Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất là xu hướng phát triển tất yếu của ngành nông nghiệp hiện đại. Tại Tuyên Quang, với sự đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư của những người nông dân, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao đã đem lại hiệu quả kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường.