Banner

(TTV) Tăng cường quản lý chất lượng các sản phẩm nông sản

Những năm qua, ngành nông nghiệp Tuyên Quang đã và đang phối hợp với ngành chức năng, các địa phương tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, nhằm tạo ra những nông sản bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng.