Banner

(TTV) Nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản giống bản địa

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn sinh sản giống bản địa theo hướng an toàn sinh học có giá trị kinh tế cao tại xã Phú Thịnh và xã Trung Sơn (Yên Sơn). Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế, làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay mô hình đang được nhân rộng trên địa bàn.