Banner

(TTV) Ngành dệt may có mức tăng trưởng ấn tượng

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, bằng nhiều cách làm, giải pháp phù hợp, lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh duy trì được mức tăng trưởng hơn 28% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó có ngành hàng may mặc xuất khẩu với mức tăng trưởng rất ấn tượng 57%.