Banner

(TTV) Nâng cao chất lượng bưởi Xuân Vân

Mở rộng diện tích trồng, chăm sóc bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ, là những giải pháp đang được xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, giữ vững thương hiệu top 10 Thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng của quả bưởi Xuân Vân.