Banner

(TTV) Hoàn thành tuyến đường dọc hai bên bờ sông Lô trong tháng 10/2021

Hiện nay, Dự án tuyến đường dọc 2 bờ sông Lô - một trong những dự án nổi bật, tạo điểm nhấn cho thành phố Tuyên Quang đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. UBND Thành phố cam kết, sẽ hoàn thành tuyến đường trong tháng 10/2021.