Banner

(TTV) Doanh nghiệp nỗ lực khôi phục sản xuất kinh doanh

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện đang nỗ lực khôi phục sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường sau nhiều tháng bị ngưng trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.