Banner

(TTV) Chủ động kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân

Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, việc tiêu thụ nông sản đã gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, huyện Hàm Yên đã triển khai nhiều biện pháp, nhằm giúp tiêu thụ nông sản cho bà con.