Banner

(TTV) Bình Phú xây dựng sản phẩm OCOP cho quả hồng không hạt 

Sản phẩm hồng không hạt ở xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa được đánh giá là ngon và an toàn do trồng ở nơi có độ cao và có nguồn nước sạch. Hiện nay, địa phương đang hướng tới xây dựng hồng không hạt trở thành sản phẩm OCOP.