Banner

(TTV) Tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh

Hiện nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn chậm. Một trong số nguyên nhân là chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong giải quyết những vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện. Vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp, đơn vị thi công, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Ghi nhận tại xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.