Banner

(TTV) Ngân hàng số - Xu hướng gia tăng tiện ích cho khách hàng

Chuyển đổi số đối với ngành ngân hàng đến nay không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc, là hướng đi chiến lược nhằm cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững trong kỷ nguyên 4.0.