Banner

(TTV) Kinh doanh trong mùa dịch

Sau hơn một năm xuất hiện dịch Covid-19, người dân thích nghi dần với cuộc sống bình thường mới. Các đơn vị kinh doanh, đã thay đổi phương thức hoạt động, với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa tăng doanh thu bán hàng.