Banner

(TTV) Họp Ban chỉ đạo Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Sáng ngày 22/7, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đọan 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng 18 nghị quyết, chính sách, đề án, chương trình thực hiện. Đề xuất UBND tỉnh dành nguồn lực thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình như: Dự án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025, để “Đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển lâm nghiệp bền vững”; Chương trình khuyến nông, xây dựng vùng canh tác hữu cơ, vùng nông nghiệp công nghệ cao; Thực hiện lập dự án thí điểm cấp và quản lý mã số vùng trồng các sản phẩm hàng hóa nông sản tỉnh Tuyên Quang bằng hệ thống/tiêu chuẩn OTAS phục vụ nội tiêu và xuất khẩu; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”…


Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đạt gần 4.150 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 43% kế hoạch. Phấn đấu đến hết năm 2021, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng trưởng ngành trên 4%/năm.


Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện tại cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đưa ra một số giải pháp phát triển chuyên canh cây trồng, xây dựng trang trại gắn với phát triển du lịch trải nghiệm; phát triển vùng sản xuất an toàn…


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị các huyện, thành phố khẩn trương ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế chính sách đã được phê duyệt phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp như: Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chính sách Hỗ trợ phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm Ocop; Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã;… Mỗi huyện thành phố lựa chọn từ 1-3 trang trại nông nghiệp phù hợp phát triển thành trang trại tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ phát triển du lịch theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 

 Ngọc Bích – Xuân Hòa