Banner

(TTV) Họp Ban Chỉ đạo 389

Chiều ngày 13/7, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên Quang.

        

 

 

6 tháng đầu năm, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng. Đã kiểm tra phát hiện 408 vụ vi phạm, trong đó khởi tố 12 vụ/12 đối tượng. Xử phạt vi phạm hành chính 408 vụ với số tiền phạt hành chính trên 3,9 tỷ đồng. Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế trên 8,7 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu trên 750 triệu đồng. Nộp ngân sách Nhà nước trên 13 tỷ đồng. 

 

Những tháng cuối năm 2021, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Kiểm tra, kiểm soát thị trường trong thời điểm cuối năm 2021 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2022.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh cần tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết 6 tháng cuối năm của từng ngành thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo xác định nhiệm vụ cụ thể của ngành mình để thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và của tỉnh. Tập trung đấu tranh trên 3 nội dung chính chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống hàng giả. Đồng thời, đề cao vai trò của người đứng đầu các sở, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác điều tra, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp tiếp tay cho những hành vi vi phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung xử lý các đường dây, các đối tượng cầm đầu, theo đó đẩy mạnh kiểm tra thanh tra để phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm; Quản lý chặt chẽ những mặt hàng thiết yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. 

 

Về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan giao Cục Quản lý thị trường tiếp thu ý kiến của các ngành thành viên bổ sung, hoàn thiện./.

 

Minh Khuyên – Đỗ Dương