Banner

(TTV) Chiêm Hóa tập trung tháo gỡ khó khăn cho các công trình vốn đầu tư công

Theo số liệu thống kê đến hết tháng 6/2021, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở huyện Chiêm Hóa mới đạt gần 40% kế hoạch năm. Việc chậm tiến độ giải ngân làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình. Trong thời gian tới, Huyện quyết liệt tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.