Banner

(TTV) Các ngân hàng đẩy mạnh giao dịch điện tử

Giao dịch nhanh chóng, an toàn tiện lợi là phương châm hoạt động của nhiều ngân hàng, đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, đẩy mạnh giao dịch điện tử cũng đang được nhiều khách hàng lựa chọn.