Banner

Phối hợp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ ký kết “Chương trình phối hợp về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nền nông nghiệp Việt Nam và khẳng định thương hiệu nông sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế”.

 

Chương trình nhằm phát huy vai trò quản lý nhà nước trong việc triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc sản xuất, chế biến, lưu thông nông, lâm, thủy sản gặp nhiều khó khăn, dẫn đến gia tăng chi phí, kéo dài thời gian, làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường thế giới.

 

Để triển khai chương trình, lãnh đạo hai bộ đã giao các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, như: Công nghiệp hóa nông nghiệp; thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ; đàm phán, tháo gỡ rào cản phi thuế quan và mở cửa thị trường; xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông, lâm, thủy sản...

 

Theo Hanoimoi.com.vn