Banner

(TTV) Công ty cổ phần Giấy An Hòa vừa tập trung sản xuất, vừa phòng, chống dịch bệnh

Tuy dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Giấy An Hòa quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển sản xuất kinh doanh