Banner

Thành lập Nhóm kết nối thông tin quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập Nhóm xây dựng hệ thống kết nối thông tin giữa các Bộ ngành phục vụ quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu…
Hình minh họa. Ảnh: VnEconomy

 

Nhóm sẽ có 33 thành viên là cán bộ phụ trách tại các bộ, ngành, cơ quan quản lý liên quan đến hàng hoá xuất nhập khẩu. Theo Bộ Tài chính, nhóm này sẽ giúp hoàn thiện, xây dựng hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu tiếp nhận, xử lý hồ sơ, quy trình, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm.

 

Đồng thời, công khai, minh bạch các thông tin về chất lượng hàng hóa với những thông tin cơ bản sau: danh mục các mặt hàng phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra; danh sách hàng hóa được áp dụng phương thức kiểm tra giảm/kiểm tra thông thường.

 

Trước đó, Bộ Tài chính cũng đã đề xuất chính sách kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

 

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bên liên quan phải có trách nhiệm đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin với Cổng thông tin một cửa quốc gia cũng như quy định trách nhiệm của bên khai thác, sử dụng thông tin…

 

Việc phối hợp kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp trong nước sẽ giúp giảm bớt thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới.

 

Theo VTV.VN