Banner

(TTV) Phát huy hiệu quả mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông sản

“Được mùa- mất giá”, luôn là nỗi lo của người nông dân từ nhiều năm nay. Nhưng từ khi những mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã phát huy được hiệu quả, thì nỗi lo đó đang dần giảm đi. Chất lượng và giá trị sản phẩm được nâng cao, tư duy sản xuất của người dân cũng dần được thay đổi.