Banner

(TTV) Phát triển cây ăn quả bền vững

Những năm gần đây, cây ăn quả được xác định là cây trồng chủ lực, giúp nông dân xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn nâng cao thu nhập. Sản xuất hữu cơ đang là hướng đi góp phần giúp cây ăn quả ở địa phương này phát triển bền vững.