Banner

(TTV) Hàm Yên thu hoạch cam sành

Hiện nay, bà con nông dân các vùng trồng cam trên địa bàn huyện Hàm Yên đang tập trung thu hoạch cam sành đầu vụ, cung cấp chủ yếu cho thị trường các tỉnh miền Nam. Năm nay, diện tích cam được chăm sóc theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP tăng, do đó sản phẩm Cam sành Hàm Yên đã vượt trội về cả mẫu mã, sản lượng cũng như chất lượng.