Banner

(TTV) Đưa du lịch Tuyên Quang thành ngành kinh tế quan trọng

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đó là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều giải pháp kích cầu du lịch, phấn đấu đến năm 2025 thu hút 2,6 triệu lượt khách du lịch.