Banner

(TTV) Gắn phát triển nông nghiệp với bảo vệ môi trường

Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn hiện đã xây dựng thành công thương hiệu Bưởi Soi Hà. Để có được kết quả đó, người dân địa phương đã có nhiều đổi mới trong cách trồng, chăm sóc và phát triển diện tích bưởi theo hướng an toàn, nhằm bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người, hướng tới những giá trị bền vững trong sản xuất nông nghiệp.