Banner

(TTV) Đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Thực hiện chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 17.600 tỷ đồng vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp trong những năm qua liên tục đạt và vượt kế hoạch; thu hút được nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.