Banner

(TTV) Nhiều giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá

Năm 2020, chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Tuyên Quang là 135 triệu USD. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch Covid-19 nên trong 6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu hàng hoá chưa đạt 1/3 so với kế hoạch. Vì vậy, ngoài nỗ lực của doanh nghiệp, các cơ quan chức năng trong tỉnh cũng đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp về thủ tục, chính sách… nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp sản xuất, xuất khẩu ổn định.