Banner

(TTV) Trung tâm Thủy sản tỉnh nâng cao chất lượng sản xuất con giống

Là đơn vị cung cấp nguồn giống thủy sản chủ lực trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Thủy sản Tuyên Quang đã chuẩn bị đầy đủ, đa dạng con giống bảo đảm chất lượng cho nhu cầu phát triển nuôi cá hàng hóa cho người dân.