Banner

(TTV) Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp

Sáng ngày 8/10, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 18 (Khóa II) và tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2019. 

Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng phát biểu tại hội nghị.

 

Quý III năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Một số sản phẩm tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Điện sản xuất, điện thương phẩm, giấy đế xuất khẩu, bột penspat, bột giấy, giấy... Các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước trên 190 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt gần 575 tỷ đồng. 


Những tháng cuối năm 2019, các chi, đảng bộ cơ sở trong khối tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; Tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị: Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành kế hoạch năm 2019. Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Khối cần quan tâm nắm bắt tình hình các doanh nghiệp để có phương án hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

 

Tại hội nghị đã tôn vinh 16 doanh nghiệp, 8 doanh nhân tiêu biểu của Khối Doanh nghiệp tỉnh năm 2019./.

 

 Hà Trang – Đỗ Dương