Banner

(TTV) Xã Kim Phú mở rộng diện tích sản xuất gạo chất lượng cao

Xã Kim Phú (Yên Sơn) có điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng phù hợp để phát triển các giống lúa đặc sản. Trong những năm qua, diện tích lúa đặc sản của xã ngày càng được mở rộng, cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị canh tác trên đất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân.

 

Nhiều năm nay gia đình ông Trần Quang Ánh, xã Kim Phú, luôn duy trì cấy 8 sào lúa bằng giống lúa Tám xoan. Đây là giống lúa ngắn ngày, cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là bệnh khô vằn, bạc lá ở vụ mùa. Năng suất bình quân đạt từ 200 - 220 kg/sào, giá bán cao hơn gấp 2 lần so với một số loại lúa thông thường khác.


Nếu như năm 2015, toàn xã Kim Phú chỉ gieo cấy trên 100 ha lúa chất lượng cao, với gần 1.000 hộ nông dân tham gia, thì đến vụ mùa năm 2019 toàn xã đã gieo cấy trên 200 ha lúa chất lượng cao ở hầu hết các thôn, với gần 2.000 hộ nông dân tham gia. Tuy năng suất chỉ đạt hơn 200 kg/sào, nhưng giá trị đạt cao hơn so với sản xuất lúa thường. 

 

 

Từ kết quả sản xuất lúa chất lượng cao, những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Hiệu quả lớn nhất là nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích canh tác. Nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững, trong đó có việc mở rộng diện tích các giống lúa đặc sản.


Hiện nay xã Kim Phú đang tích cực mời gọi thu hút đầu tư để mở rộng diện tích sản xuất gạo chất lượng cao. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống lúa, ưu tiên các giống lúa chất lượng, cho hiệu quả kinh tế cao nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị.

 

Đỗ Bình – Lý Dũng