Banner

(TTV) TUYÊN QUANG NỖ LỰC CẢI THIỆN CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

20:24, 30/03/2024

Năm 2023, lần đầu tiên Bộ Khoa học – Công nghệ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII, dựa trên điểm số 7 trụ cột quan trọng. Theo đó, chỉ số đổi mới sáng tạo của tỉnh Tuyên Quang đạt 33,74, đứng thứ 43 trong cả nước và đứng thứ 5 trong số 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đây là cơ sở để tỉnh xác định rõ điểm mạnh, yếu, tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo.

 

64 đề tài, dự án khoa học và công nghệ đã được tỉnh Tuyên Quang triển khai tại các địa phương thời gian qua. Trong đó, có 52 đề tài, dự án cấp tỉnh; 8 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi; 3 đề tài, dự án cấp quốc gia và 1 dự án thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ. 

 

Thông qua việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án này, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ được chuyển giao cho doanh nghiệp, người dân để ứng dụng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Từ đó, các doanh nghiệp, HTX đã xây dựng được 307 sản phẩm hàng hóa dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Riêng năm 2023, toàn tỉnh có 34 đơn đăng ký nộp về Cục Sở hữu trí tuệ và đã có 16 hàng hóa, dịch vụ được cấp văn bằng bảo hộ.

 

Các đề tài, dự án khoa học được triển khai, mang lại hiệu quả tích cực.  Nhờ đó mà trong 7 trụ cột quan trọng của Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2023,  điểm trụ cột Sản phẩm tri thức sáng tạo và công nghệ của Tuyên Quang đạt 31,44 điểm, cao gần gấp đôi so với điểm số trung bình của cả nước.

 

Theo công bố, Tuyên Quang có 2/7 trụ cột có điểm số cao hơn trung bình của cả nước, đó là trình độ phát triển của doanh nghiệp và Sản phẩm tri thức sáng tạo và công nghệ. 5 trụ cột còn lại đều có điểm số thấp hơn điểm số trung bình của cả nước. Vì vậy, để cải thiện và nâng cao điểm số các trụ cột trong bộ chỉ số đổi mới sáng tạo, rất cần có một sự thay đổi tích cực từ phía các cơ quan, đơn vị và địa phương.

 

Cải thiện chỉ số xếp hạng đổi mới sáng tạo là mục tiêu được tỉnh Tuyên Quang tập trung thực hiện. Tỉnh đang tiếp tục quan tâm, đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhằm thúc đẩy  tăng trưởng kinh tế trên địa bàn./.


                                                Thu Thường – Duy Tùng